Schoonloopsystemen

Klik hier voor de Fotogallerij

 

Schoonloopsystemen

Uw entree is het visitekaartje van uw bedrijf ! Een groot onderdeel hiervan vormen de entreemat en het schoonloopsysteem. Deze hebben zowel een representatieve als vuilopnemende functie. Het vuil onder de schoenen zal moeten worden opgevangen door een effectieve entreezone om de vloer daarachter in goede staat te houden.

Een goede schoon-droogloopzone bij de ingangen en entrees houdt het inloopvuil en vocht buiten de deur waardoor er een veel geringere kans op uitglijden en vallen is, De gebouwen blijven schoner, onderhoudskosten beperkt en de achterliggende vloeren zullen minder snel slijten door de verwoestende werking van zand en vocht. De matten kunnen tevens dienen tot het uitdragen van uw huisstijl door ze te voorzien van logo’s, bedrijfsnamen, aanduidingen of zelfs reclameuitingen.

Technische fiches

brochures